CRÈDITS

 

Aquesta webquest ha estat dissenyada per Oriol Nogueras Maza

Contacte:

La idea original a partir de la qual ha sorgit aquest projecte parteix d’una altra webquest, “VIAJE A EGIPTO”, de Manuel Jesús Robles Feria. La intenció inicial era la d’utilitzar el mateix projecte, però per necessitats d’aula, de llengua, i de revisió d’informació i recursos, he hagut de canviar moltes de les coses que hi apareixen, malgrat l’estructura de treball en grup i treball individual, i la del viatge, les he mantingut. Vull agrair l’autorització de Manuel Jesús Robles per a poder crear la webquest partint de la seva idea original, així com la l’intercanvi d’informació que hem mantingut durant alguns dies.