Al-Àndalus
Introducció Tasca Procés Avaluació Conclusions Guia Crèdits

TASCA

En la primera part del projecte, cada membre del vostre grup haurà de triar un rol d’especialista concret. Un cop hagueu assignat els rols dintre del grup, cada especialista se separarà del grup per anar a treballar individualment, i col·laborar després en equip amb la resta d’especialistes del mateix rol.

En la segona part, un cop us hagueu convertit realment en especialistes i experts del vostre rol, tornareu al vostre grup original per posar en comú tots els coneixements en forma de treball escrit que, com de costum, haurà de seguir fil per randa totes les pautes de maquetació que exigeix l’Escola.

Per comprovar si heu compartit i treballat com deu mana, al final us farem un petit qüestionari on se us demanarà pels aspectes més essencials de cada rol.