Picapedrer

Picapedrer medieval

DADES PERSONALS

TREBALL

CONDICIONS DE VIDA

CURIOSITATS

RECURSOS

Comuns a tots els personatges (cal seleccionar la informació que us convé per al vostre)

Específics (dels vostres dos personatges)